PagesTrafik kazasında aracın değer kaybı için ne yapılmalı? Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır

Bir trafik kazası yaşanması durumunda araçlar servislere götürülür ve gerekli tamir işlemleri yapılır. Bu onarım sırasında araçtaki bütün sorunlar giderilmiş olur. Ancak ilk bakışta hiçbirşey farkedilmese bile, araç artık ikinci el araç sınıfına inmiş olur. Bu durumda da piyasa değeri kaza öncesine göre düşmüş
olur. Hem aracın sahibi hem de piyasa artık o araca önceki değerini veremez. İkinci el araç satışlarında herkesin ilk baktığı şey aracın bir kaza geçirmiş olup olmadığıdır. Özellikle aracın tavanında boya yapılmış olması hemen aracın takla attığı düşüncesini akla getirir ve araç satımında caydırıcı bir durumdur.

Araç sahibinin yaptırmış olduğu kasko sigorta koşulları içinde bütün onarım işlemlerinin masrafı sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Bunda bir sorun yok. Peki aracın bu kaza nedeniyle uğradığı değer kaybını da sigorta şirketi karşılayacak mı?
Sigorta tekniği açısından bakıldığında kasko sigortası poliçeleri, araçlarda kaza geçirme ve onarım yüzünden ortaya çıkan değer kayıplarını genel olarak teminat altına almaz. Bu gerekçe ile sigorta şirketinden tazminat istenmesi mümkün değildir.
Ancak bazı sigorta şirketleri kasko sigortası yapılırken ek teminat olarak değer kaybı güvencesini de vermiş olabilir. Bu durumda sigorta şirketi bu kaybı da karşılayacaktır. Araç sahibi bu noktada rahat olacaktır.
Ama böyle bir teminat alınmamışsa o zaman araç sahibinin araç değer kayıplarının karşılanabilmesi için kazaya neden olan ve kusurlu bulunan karşı tarafa başvurması gerekiyor. Yani değer tesbiti yapılması ve tazminat davası açılması gerekiyor.
Bunun için de değer kaybının tesbitine yönelik olarak araç değer kaybı davası açması gerekiyor. Bu davanın hukuki dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. maddesidir. Bu maddeye göre araca zarar veren kişi bir kusuru olmadığını isbat etmek zorundadır. Eğer ispat edemiyorsa araçta meydana gelen zarar kaybını ödemekle yükümlü olacaktır.
Araç değer kaybı davası, kaza olayının öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde açılması gerekir. Ancak kazanın olduğu tarihten itibaren on yıl içinde araç değer kaybı davası açılmamışsa zamanaşımına uğrar. Artık yapacak birşey yoktur. Ancak kazanın oluş şekline göre ceza kanunları daha uzun bir zamanaşımı öngörüyorsa bu durumda bu süreye uyulur. Yargıtay’ın da çeşitli davalarda verdiği kararlar hep bu yönde olmuştur.
Mahkemelerin bu yönde karar verebilmesi için öncelikle bilirkişi incelemesi talep etmeleri gerekiyor. Araçlarda kaza sonrası değer düşüklüğü, araçtaki hasarın büyüklüğü, dolayısıyla yapılan onarımın büyüklüğü ve tamirat sırasındaki işçilik kalitesi ile doğru orantılı olarak değişir.
O zaman değer tespit ve tazminat davası açılabilmesi için ilk koşul, karşı tarafın kazada kusurlu olması gerekiyor. İkinci koşul ise araçta onarım yapılan kısımların ve parçaların, kaza öncesi sağlam ve orijinal olması gerekiyor. Bu önemli bir konu.
Örneğin kaza öncesi şasi zaten bir onarım görmüşse, bu durum aracın daha önce de kaza geçirdiğini gösterir. Ya da kazada göçen çamurluklar daha önce çekiçlenmiş, macun çekilmiş ve boya görmüşse bu durum da aracın daha önce bir darbe aldığının göstergesidir. Bu durumlarda araç daha önce zaten değer kaybına uğramış olduğundan bu kazada yeni bir değer kaybı söz konusu olamaz. Bu arada farlar, silecekler, camlar, stoplar, tamponlar ve jantlar gibi onarım gerektirmeyen, sadece yenisi alınıp takılan parçalar için değer kaybı uygulanmaz.
Bu koşullar bulunuyorsa yapılacak ilk iş önce değer tesbiti yaptırmaktır. Mahkeme önce bilirkişi atayacak, bilirkişi ise hasarın ve onarımın boyutlarına bakarak araçtaki değer kaybını gösteren bir rapor verecektir. Arkasından da araçta bu duruma neden olan aleyhine tazminat davası açılacaktır.

Herşeye rağmen böyle bir durumla karşılaşıldığında en doğru bilgiyi eğer sigorta.com.tr müşterisiyseniz profesyonel çalışanlarımızdan almalısınız.

 Araç değer kaybı hesabından yaşanan sorunlar


Son günlerde çok sık değer kaybı talepleri ile ilgili tarafıma sorular sorulmaktadır.Bir kısım vatandaşımız haklı olarak kaza sonrası TRAMER kayıtlarından kazanın eskisine göre daha fazla görülebilir olmasının da etkisiyle aracının satacağı zaman piyasa değerinin kazalı araç olarak işlem görmesi nedeni ile düşeceği endişesi ile bireysel çabalarla nasıl bu zararı gidereceğini araştırmaktadır.

Bazı vatandaşlarımız ise kendilerine karşı yapılan değer kaybı talepleri ile başbaşa kalarak zarar ve değer kaybı hususunda ki fahiş farka anlam veremeyerek bu konudaki uygulamayı sormaktadır.Özellikle belli hukuk büroları ile anlaşan kurumsallaşmış araç kiralama şirketleri tarafından değer kaybı talepleri çok fazla yapılmaya başlanmıştır .Gönderilen yazılarda bir kayıp oranı belirlenmektedir ancak ülkemizde değer kaybı hususunda hiç bir kriter yer almamaktadır, bırakın değer kaybını aracı piyasa rayiç değeri hesabında bile sorunlar var iken değer tespitleme uzmanı sıkıntısı had safhada iken değer kaybını layıkıyla tespit edebilmek ne derece doğru yapılmaktadır tartışılmalıdır.

Yine internet üzerinde arama yapıldığında değer kayıplarını tahsil etmekle uğraştığını söyleyen bir çok site karşımıza çıkmaktadır.Bir kısım eksperlerin bu alanda raporlar hazırlayarak ardından gayriresmi olarak değer kaybı başvurularını yapar hale geldiği de görülmektedir.

Bugüne dek ülkemizde değer kaybı hususunda verilmiş yargı kararlarına bakıldığında hesaplama kriterine ilişkin net bilgiler elde etmek mümkün görülmemektedir.

Bu sebeple hiç kimse değer kaybı davası / başvurusu vs. sonrasında alınacak değer kaybı tazminatını size garanti edemez eksper tarafından hazırlanan bir rapor dahi değer kaybınızın kesinleştiği anlamına gelmeyecektir bu sebeple açılacak davalarda /  başvurulacak kuruluşlarda aleyhe vekalet ücreti ile yargılama giderleri ile karşı karşıya kalmak sürpriz sayılmaz.Başvuru yapacak kişilere başvurudan önce doğru bilgilendirme yapılması dava / başvuru sonrasında çıkacak uyuşmazlıkları engelleyecektir.
İlgili kamu kuruluşu tarafından teklif edilen ama tasarı aşamasında olan trafik Sigorta Poliçeleri değer kaybı hesaplamasında aşağıdaki kriterler dikkate alınabilir

GENEL                                                                     HASAR

- Aracın yaşı                                                     -  Aracın hasarlanma şekli,

- Aracın kaza öncesi nakit değeri                         -  Aracın hasar katsayısı,

- Aracın km ile ilgili kat sayısı,                             -  Araçta kaç hasar olduğu,

- Aracın kullanım türü,                                       -  Plastik parça istisnaları,

- Aracın donanımı,                                             -  Onarım yeri,

- Kullanıcı/Sürücü sayısı                                     -  Bağlantı yeri,

- Aracın piyasada satılabilirliği


Onarım için verilen parçaların orjinal (Logolu, logosuz) yada eşdeğer olması.

Değer Kaybı hesaplamasında aracın onarım gördüğü servis türünün (Yetkili/Özel/Sertifikalı) değerlendirilmesi gereği,  
Uygulamada yukarıda belirtilen bilgileri içerir bir rapor ile aşağıdaki formül çerçevesinde işlem yapılması daha sağlıklı sonuç verecektir.
Baz Değer Kaybı = Aracın Rayiç Değeri  x  %10
Total Değer Kaybı = Baz Değer Kaybı x Hasar Boyutu Katsayısı x Araç Kullanılmışlık Düzeyi  ( Km ) Katsayısı
Hasar Boyutu                                                                                                      Katsayı
Araç ana gövdesinde (şasi) ağır hasar                                                                      1.0
Araç ana gövdesinde ve sökülebilir / takılabilir parçalarda büyük hasar                    0,75
Araç gövdesinde ve sökülebilir / takılabilir parçalarda orta şiddette hasar                0,50
Araç gövdesinde ve sökülebilir / takılabilir parçalarda küçük hasar                           0,25
Kullanılmışlık Düzeyi (Km)                  Katsayı
           0-14.999             km                     1
          15.000-29.999      km                    0,80
          30.000-44.999      km                    0,60
          45.000-59.999      km                    0,40
          60.000-74.999      km                    0,20
          75.000 ve üzeri    km                    0.00
      
Eğer değer kaybı talebine itiraz edecek iseniz aşağıdaki itiraz metni kullanabilirsiniz.Başvuru için ise zarar miktarı, kusur oranı ve sigorta şirketi bilgileri ile bana ulaşabilirsiniz
 

Sayın Yetkili,

Bahse konu göndermiş olduğunuz yazı ile ilgili itirazlarımız aşağıdadır

HUSUMETİTİRAZIMIZ :

Meydana gelen trafik kazalarısonucunda üçüncü şahıslarda oluşabilecek zararlar Borçlar Kanununda ve KTK nda düzenlenen tazminatlarının konusunu oluşturmakta olup hukuki birer meseledirler ve işin gereği olarak talep edenin hukuki bilgi ve tecrübeye sahip olmasını gerektirir.Ayrıca Değer Kaybı Talebi’nin hesaplanması ile ilgili olarak, Değer Kaybı konusunda uzmanlaşmış ya da sertifikalandırılmış eksperlerin görev yapması ve mevcut eksper tayin prosedürlerinin Değer Kaybı konusunda da işletilmesi olmalıdır.


KUSUR ORANINI KABUL ETMEMEKTEYİZ :

TRAMER Kusur Oranına dayanarak talepte bulunmaktasınız Bu şekilde belirlenen kusur oranlarıTrafik polisinin belirlediği oranlar ile aynı değildir kazaya karışan her bir araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan, “Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik

Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin 2007/27 sayılıGenelge” hükümlerine göre sigorta şirketlerinin, yokluklarında kusur oranında mutabık kalmaları sigortalı ve sürücüler ile mağdurlar yönünden bağlayıcıdeğildir.İddia edenler yönünden genel hükümlere göre aksini ispat mümkündür.Kısacasıbu kusur oranı sadece sigorta şirketleri arasında hüküm ifade eder


ARAÇTA DEĞER KAYBININ ve İŞ KAYBININ MEYDANA GELDİĞİNE İLİŞKİN İDDİA :


Araç rent a car yani kiralık araçtır bu tür araçlar ikinci el piyasasında zaten sırf bu sebeple kazası olsa da olmasa da değer kaybına uğramaktadır.Bu değer kaybının kaza bahane edilerek tarafımıza yüklenmesi haksız ve mesnetsizdir. Kaldı ki değer kaybı aracın modeli, km si, onarımın niteliğine göre tespit edilebilir ve asla satış için piyasaya sunulmadan hesaplanamaz.Ayrıca araca takılmış olan yeni yedek parçaların aracın kıymetini arttırması kaçınılmazdır. İddianızın aksine araç değer kaybetmemiş , DEĞER KAZANMIŞTIR.

İş kaybı iddiası ise ancak tüm defter ve kayıtlarınızın incelenmesi kiralayan firma kayıtlarının incelenmesi ve kazaya karışan sürücünün tanıklığı sonrasında iddia edilebilecektir.

Değer kaybı iddiasının Yargıtay'ın ictihadı doğrultusunda Trafik Sigortacımızdan talep edilmesi gerektiğini de hatırlatırız.

'' Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan "kazanç kaybı", trafik sigortası kuvertürü dışında kalmaktadır. Mahkemece, araçta oluşan hasarın, aracın değerini olumsuz yönde etkilemesi sonucu meydana gelen "değer kaybının" sigorta teminatı kapsamında olduğuna ilişkin Dairemiz kararları yanlış değerlendirilerek düzenlenen hatalı bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması ve davalı zorunlu trafik sigortacısının, "kazanç kaybı" nedeniyle oluşan zarardan da sorumlu tutulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir. ''SİGORTA ŞİRKETİ POLİÇEDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞUNU TAMAMEN YERİNE GETİRMİŞTİR


Kasko sigorta şirketi ya da sizin başvurunuz üzerine Sigorta Şirketimiz sözkonusu ödeme ile alınan ibraname sonrası poliçeden kaynaklanan sorumluluğunu tamamen yerine getirmiş olduğundan , Kısacası ZMM ( Trafik ) poliçeleri işletenin ve eylemlerinden sorumlu olduğu sürücünün hukuki sorumluluğunu sigorta eden poliçeler olduğundan mağdur veya haklerine halef olan sigorta şirketi tarafından karşılıklı suhe varılmış ve maddi manevi tazminata karşılık ibraname imzalanmış ve varsa talep edilecek diğer tazminatlar açıkça ayrıca belirtilmemiş ise bu durumda yukarıda açıklanan çerçevede sigorta şirketimiz ibra edilmekle biz işletenin hukuki sorumluluğu sulhen ortadan kalkacağından tazminat ödenmesine yasal olarak imkan yoktur.

Sonuç olarak tamamen haksız ve mesnetsiz olan talebinizi iptaline ve tarafımızın yukarıda belirtilen hususlarda acilen bilgilendirilmesine aksi halde dava masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini saygılarımızla bildiririz.


 ****
Aşağıda nasıl sigorta şirketlerine başvurabileceğinize dair yazımla Trafik Kazası ve Sigorta hakkında yazdığım yazılara ulaşabilirsiniz.

Sürekli sakatlık, geçici işgöremezlik, ölüm tazminatı, manevi tazminat, kan parası vs. adlarda belirtilen tüm tazminat haklarınızla ilgili sormak istediğiniz hususlarda da benimle temasa geçebilirsiniz.


 Sigorta Şirketine Tazminat BaşvurusuBir yakınızı trafik kazasında kaybetti iseniz tazminat hakkınızın olup olmadığı hususunda mutlaka öncelikle uzman bir avukat ile görüşmelisiniz sizinle temasa geçen ve çeşitli vaadlerde bulunan kişilere asla itimat etmeyiniz.
 
 
Bir avukatın size karşı yanıltıcı beyanda bulunması, tazminatınızı elinden alması çok küçük bir olasılıktır zira baroya kayıtlı olan ve açık adresi bulunan Avukat hakkında meslekten atılmaya kadar varabilecek  disiplin işlemleri yapılır.Hiç bir avukat sizin tazminatınız için mesleki geleceğinden vazgeçmez.
 
 
Ancak herhangi bir yasal tanımı ve hukuk eğitimi almamış , avukat olmayan kişiler geçmişte bir çok kişiyi mağdur etmiş bazı zamanlarda tazminatın tamamını aldıktan sonra ortadan kaybolmuştur.
 
 
 
Eğer ısrarla bir avukata başvurmayıp kendiniz tazminatı talep edecekseniz aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak doğrudan ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğüne Bedeni Hasarlar birimine iadeli tahhütlü posta yolu ile başvurmalısınız eğer ekinde belge sunar iseniz sunmuş olduğunuz  belgelerin aşağıda yazılı olan belgeler ile uyumlu olması halinde incelenmeye başlanacak eksik var ise sizden sigorta şirketi tarafından eksik olan belgeler talep edilecek ve tamamlanmasının akabinde incelenecek, dosyanın gereği olarak ek olarak istenebilecek başka belgeler yok ise yargısal kararlar ışığında kusur ve zarar değerlendirilerek sigortalısının sorumluluğu hususunda kanaate varılır ise Aktüer tarafından yapılan tazminat hesabıyla en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.
 
Başvurudan sonra dosya açılacak olup dosya numaranızı plaka, hasar tarihi bilgilerini belirterek sigorta şirketinin web sitesi üzerinden bulacağınız Çağrı Merkezinden öğrenebilirsiniz
 

BAŞVURUNUZUN SONUÇLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

 

1-Vefat edenin desteğinden yoksun kalanlarının isimlerini, iletişim bilgilerini ( faks,e-posta,telefon,adres içerir ) gösterir, ödemenin yapılacağı  hak sahiplerine ait banka hesap nosunun belirtildiği, araç sahibi / sürücüsünden maddi tazminat talep edilip edilmediği hususunda bilgi içerir müracaat dilekçesi ( Başvururken form doldurduysanız ya da bu bilgileri içeren bir dilekçe ile başvurduysanız lüzum yoktur )

2-Kusur durumunu gösterir kaza tespit tutanağının aslı ya da aslı gibidir kaşeli örneği

**Meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak izlenmesi gereken yasal prosedüre göre zarar gören ve  araç sürücüsünün iddiaları doğrultusunda savcılık tarafından soruşturma yapılıp ceza davası açılması gerektiğinden ceza mahkemelerinde açılmış bir dava var ise :

·         İddianame

·         Kusur tespitine ilişkin alınmış olan bilirkişi raporları var ise bu raporlar

·         Eğer dava karara çıkmış ise mahkemenin verdiği karar örneğinin

Açılmış olan bir ceza davası yok ise savcılık tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararınının ceza dosyasının son durumuna göre temin edilebildiği ölçüde dosyaya sunulması gerekmektedir. ( Temin edilemiyorsa sebebini belirtmeniz yeterlidir )

3-Araçta yer alan sürücünün alkol raporu ( Temin edilebiliyorsa )

4- Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı ( Ölüm, doğum, evlenme gibi bilgileri içerir, tüm aile bireylerini gösterir, ölüm kaydı düşülmüş  )  yeni tarihli aile nüfus kayıt tablosu , varsa veraset ilamı

5-Cumhuriyet savcılığından alınmış ölü muayene ve otopsi raporu, Def'in ruhsatı            

6-Vefat edenin araç sahibi, sürücüsü ile olan yakınlığı ve araçta bulunma sebebi beyanı

7-Vefat edenin  kaza tarihindeki  gelir durumunu gösterir resmi niteliğe haiz belge ve ve meslek / öğrenim durumunu bildirir belge / beyan

            -Maaşlı çalışıyor ise çalıştığı işyerinden alınan son maaş bordrosu

            -Emekli ise emekli cüzdanı fotokopisi

            -Serbest çalışıyor ise vergi levhası

Vefat edenin  bağlı olduğu bir Sosyal Güvenlik Kuruluşu var ise ( SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ) kaza bir iş kazası ise bu kuruluşlardan geride kalanlara dul ve yetim aylığı bağlanıp bağlanmadığı bazı durumlarda yazı ile ilgili kurumlardan sorulmaktadır.Tazminat hesaplarını etkileyen bu sorgulama nedeniyle maalesef yazı cevabı gelene dek dosyada herhangi bir işlem yapılamamaktadır.Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının gerekli araştırmaları yapıp cevap vermeleri vakit aldığından eğer iş kazası var ise geride kalanlara dul ve yetim aylığı bağlanmışsa / bağlanacaksa elinizdeki belgeleri göndermeniz halinde dosyanız daha kısa sürede sonuçlanabilecektir

 

Sorumluluk sigortalarında sigortacı, hasarın kendisine ihbarından ve hasarın ödenmesine mesnet olabilecek yukarıda istenilen belgelerin ve dosyanın gereği olarak ek olarak istenebilecek belgelerin kendisine ulaştırılmasından sonra  temerrüde düşer yani o tarihten itibaren sigorta şirketi aleyhine faize hükmedir.Ayrıca işletenin sorumluluğunu üstlenen sigorta şirketini araç maliki / sürücüsünden ya da başka bir kurumdan vefat nedeniyle alınmış olan maddi tazminat talepli davanız var ise ya da tazminat almış iseniz bu konuda ileride sıkıntı yaşamamak için bilgilendirmelisiniz.   
 
 

DESTEKTEN YOKSUNLUK TALEBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ  FORMU

 
                                                                                                                                                                           
KAZA TARİHİ   :                             
 
TALEBE KONU VEFAT EDEN                      : 1-
                                                                              2-
                                                                              3-
 
TALEPTE BULUNAN HAK SAHİBİ            : 1-
/ SAHİPLERİ:                                                    2-
                                                                            3-
 
 
                                                              

 
HAK SAHİBİ / SAHİPLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
ADRES                                                                :
 
               
TELEFON                            EV                                                         CEP                                                       İŞ
 
FAKS                                                              :                                                             E-MAİL                                              
 
HAK SAHİBİNE AİT BANKA HESAP NO:
 

 
VARSA VEKİLİ AD SOYAD                         :                                    AVUKAT ( )         TAKİPÇİ  ( )        YAKINI  ( )
 
VEKİL İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
ADRES                                                                :
 
               
TELEFON                            EV                                                         CEP                                                       İŞ
 
FAKS                                                                    :                                                    E-MAİL                                              

 
TERCİH EDİLEN İLETİŞİM BİLGİSİ        :                              MEKTUP ( )         MAİL  ( )              FAKS ( )
 
VEFAT EDENİN MESLEĞİ / ÖĞRENİM DURUMU:                                            
 
VARSA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU                   SSK ( )     BAĞKUR  ( )      EMEKLİ SANDIĞI  ( )    

0 yorum:

Yorum Gönder

Yasal Uyarı: Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ozkan@mail.nu ;mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler tarafımızdan incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemizde yapılan her türlü yorumdan yorumu yapan kişi yada kişiler sorumludur. Yapılan yorumlardaki suçlamalardan ve asılsız haberlerden sitemiz sorumlu tutulamaz. Belirtilen tarzda yorumlar tarafımıza bildirildiği taktirde siteden silinecektir. yeni sözlük içeriği önceden kontrol edilmiyor olması nedeniyle 18 yaşından küçüklere uygun olmayabilir. çocuklarınızın gelişimini olumsuz etkileyecek içeriklerden uzak durmasını sağlayabileceğiniz filtre yazılımları bulunmaktadır, bunları kullanmanızı tavsiye ederiz. internet'in çocuklarca güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme için: http://www.guvenliweb.org.tr/annebabakilavuz/

REKLAMI KAPAT